ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Ledenlijsten van Willemsfonds afdeling Avelgem (tot 1922)

Er zijn geen ledenlijsten bewaard van de jaren 1909-1919 en van 1922-1940. De wet op de privacy laat ons niet toe hedendaagse ledenlijsten openbaar te maken.
Kenners zeggen ons dat uit het verleden vertrekken naar het heden toe duizend keer moeilijker is dan omgekeerd. Opzoekingen door families met het oog op het samenstellen van een stamboom, starten meestal bij de huidige generatie. Bij ons dus niet. Maar moeilijk gaat ook. Wie helpt ons om van de in 1922 en vroeger ingeschreven leden de hedendaagse nazaten te vinden?