ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Geschiedenis van het Willemsfonds Oostende (1880 tot 2006)

In de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid verkeerde Vlaanderen op zowel economisch als maatschappelijk-cultureel vlak in een weinig benijdenswaardige positie. Een achterop hinkende economische ontwikkeling had een wijdverspreide verpaupering gecreëerd en door de miskenning van het Nederlands bleef ook de culturele en maatschappelijke ontvoogding uit. Het negeren van het Nederlands als cultuurtaal en als hefboom voor algemene ontwikkeling werd reeds vrij vlug na de onafhankelijkheid aangeklaagd. In deze context werd in 1851 te Gent het Willemsfonds opgericht. De achtendertig stichtende leden kozen deze naam als eerbetoon aan de in 1846 overleden Jan Frans Willems, een voorvechter van de Vlaamse rechten van het eerste uur. Opgericht als een ideologisch neutrale vereniging waarin liberalen en katholieken samen actie voerden rond de taalproblematiek, opteerde het Willemsfonds vanaf 1862, onder impuls van Julius Vuylsteke, voor een Vlaamsgezinde én vrijzinnige opstelling onder het motto "Klauwaard en Geus". De katholieke leden verlieten de vereniging en stichtten in 1875 het Davidsfonds. Het Willemsfonds groeide uit tot een van de belangrijkste liberale protagonisten in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en is vandaag de dag nog steeds actief.

Klik hier voor de volledige tekst van de geschiedenis van het Willemsfonds Oostende(in pdf)

Deze tekst verscheen oorspronkrlijk in 125 jaar Willemsfonds Oostende - 100 jaar Karel Jonckheere gepubliceerd naar aanleiding van de viering van het 125-jarig bestaan van de afdeling en de 100ste geboortedag van schrijver-dichter en belangrijk Willemsfondsbestuurslid Karel Jonckheere.
Het boek bevat de oorspronkelijke bijdragen van Valère Foutry (1880-1931), van Henri Degrave (1931-1980), van André Amys (1980-1990) en van Stefaan Brusseel en Sonja De Craemer (1990-2006). Het is een uitgave van Willemsfonds Oostende. Te bestellen bij Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende, tel. 059 802141, sonja.decraemer@skynet.be. Prijs: € 7.