ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Ledenlijsten van Willemsfonds afdeling Oostende

Er zijn geen ledenlijsten bewaard van de jaren 1898-1899 en 1909-1919.
De wet op de privacy laat ons niet toe hedendaagse ledenlijsten openbaar te maken. Voorlopig stoppen we met de publicatie van de ledenlijsten in 1940.
Kenners zeggen ons dat uit het verleden vertrekken naar het heden toe duizend keer moeilijker is dan omgekeerd. Opzoekingen door families met het oog op het samenstellen van een stamboom, starten meestal bij de huidige generatie. Bij ons dus niet. Maar moeilijk gaat ook. Wie helpt ons om van de in 1940 en vroeger ingeschreven leden de hedendaagse nazaten te vinden?