ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Afdelingen - Voorstelling

Het thema van Erfgoeddag 2009 was "Uit Vriendschap". Een socio-culturele vereniging als het Willemsfonds valt volledig onder dit begrip.

Samenkomen om cultuur te beleven leidt tot vriendschap. Dit is heden ten dage in onze hoogtechnologische maatschappij een noodzaak, wil men niet in totaal isolement verzeilen. Ook in het verleden waren de activiteiten van ons cultuurfonds voor de leden een vriendschappelijke bedoening.

Werken rond ons erfgoed is een zoektocht naar onze collectieve identiteit als Willemsfondsers. Speuren naar ons Willemsfonds-erfgoed is overigens dikwijls nauw verbonden met de individuele zoektocht in het verleden.

Met de technische middelen van het heden willen we een stamboom maken van het Willemsfonds en zijn leden in West-Vlaanderen. We starten in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Wedden dat U onder de ledenlijsten van die tijd, uw eigen voorouders ontdekt?

Alle West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen krijgen een plaatsje op onze site. Sommige afdelingen zijn definitief verdwenen; andere zijn na een tijdelijk sluimerend bestaan weer actief geworden; nog andere zijn zeer recent opgericht; en tenslotte zijn er de blijvers. De oudste afdeling is Brugge, opgericht in 1872; de jongste is Hooglede, opgericht in 2009.