ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Bestuurssamenstelling

Gunter Ellegiers
Voorzitter
tel. 0479 712397
ellegiersg@telenet.be

Gretel Lormans
Ondervoorzitter
tel. 050/47.20.26
glormans@lunahra.be

Sonja De Craemer
Penningmeester-secretaris
tel. 059/80.21.41
sonja.decraemer@skynet.be

Theo Debrandt
theo.de.brandt@telenet.be