ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Contact

Zetel: Nieuwstraat, 20 in 8420 De Haan.
Secretariaat: Groeningelaan, 40 in 8500 Kortrijk.
Telefoon: 056/20 61 59; 050/62 31 87
E-mail:
info@erfgoedkring-ernestschepens.be
willemsfonds.westvlaanderen@skynet.be
eva.stubbe@willemsfonds.be