ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Oproep tot medewerking

De technische evolutie maakt het mogelijk alle archieven te ontsluiten. Zo ook de archieven die het Willemsfonds sinds zijn ontstaan in West-Vlaanderen heeft verzameld. Het ligt in de bedoeling van de Erfgoedkring Ernest Schepens deze website interactief te doen functioneren. Aldus hopen we het verleden voor de huidige en toekomstige generaties levendig te maken.

De electronica biedt de mogelijkheid dit te doen. Aan alle Willemsfondsers en belangstellenden hierbij dan ook een warme oproep ons het materiaal dat ze zouden bezitten, ter beschikking te stellen.

Het invoeren van alle beschikbare documenten vergt evenwel tijd. Wie een paar uurtjes vrijheeft, en die nuttig en aangenaam wil invullen, kan ons een grote dienst bewijzen. Vrijwilligers uit heel de provincie: help ons bij deze taak. Naargelang uw wensen kan dit van bij U thuis of ter plaatse in de lokalen van het Liberaal Archief in Gent.

De Erfgoedkring Ernest Schepens is actief in heel de provincie West-Vlaanderen. We zoeken Willemsfondsers die bereid zijn tot het bestuur toe te treden. Op U komt het aan!

Contacteer ons hier:
Telefoon: 056/20 61 59; 050/62 31 87
E-mail: info@erfgoedkring-ernestschepens.be