ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Opzet en doel

Binnen het Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen werd een provinciale thema-afdeling opgericht, die werkt rond het thema "Erfgoed", in de brede betekenis van het woord.

De notie erfgoed werd tot voor kort vooral, zoniet uitsluitend, geÔdentificeerd met gebouwen en monumenten. Nu draait erfgoed niet alleen rond onroerend goed, maar omvat ook het immateriŽle. Daarom interesseert ons - het Willemsfonds is niet voor niets een cultuurfonds - vooral het socio-cultureel erfgoed.

Ons opzet draait dan ook rond 2 polen: SENSIBILISERING voor erfgoed in het algemeen, en ARCHIVERING van ons eigen immaterieel patrimonium en de ONTSLUITING daarvan.