ERFGOEDKRING ERNEST SCHEPENS

Thema-afdeling van het Willemsfonds West-Vlaanderen ism het Liberaal Archief vzw

 print

Provinciaal Verbond West-Vlaanderen - Activiteiten

Bij de oprichting van het Provinciaal Verbond in 1930-31 werd duidelijk gesteld dat de (bescheiden) Provincietoelage moest worden besteed aan het ondersteunen van voordrachten, lessen van Hoger Volksonderricht en het in stand houden van Volksboekerijen.

Deze rol is het Provinciaal Verbond steeds blijven spelen, zij het aangepast aan de gewijzigde levensomstandigheden en de door de nieuwe technologieŽn mogelijk gemaakte communicatiemiddelen. De plaatselijke afdelingen werden en worden ofwel financieel gesteund door het toekennen van premies, ofwel logistiek door het aanbieden van activiteiten waarop kan worden ingespeeld. Het stimuleren van organisaties in samenwerkingsverband is daarbij een belangrijke factor.

In de loop der jaren werden aldus diverse eigen provinciale activiteiten aangereikt. Voor een belangrijk deel werden deze initiatieven overgenomen door de in 2009-10 opgerichte provinciale thema-afdelingen, de Erfgoedkring Ernest Schepens en Kunst-Wijs.

Een opsomming van enkele periodiek weerkerende activiteiten: